วิธีทดสอบให้ท่านคลิกที่ช่อง รหัสความปลอดภัย(อยู่ด้านล่างหน้าสมัครสมาชิก)
ถ้ามีตัวเลขสีแดงขึ้นมาก็แสดงว่าคุ๊กกี้เปิดอยู่ค่ะ ถ้าไม่มีให้ทำตามข้อความด้านล่างนี้
 
วิธีเปิดใช้งาน Cookie แบบด่วน สำหรับ
1. เข้าเมนู Tools > Internet Options
2. เลือกแท๊ป Privacy แล้วกดปุ่ม  Advance
3. ติ๊กถูก Override automatic cookie handling
4. ติ๊กถูก  Alwas allow session cookies
5. กดปุ่ม OK แล้วลองทำรายการใหม่
 
วิธีเปิดใช้งาน Cookie สำหรับ IE6,7 (IE8 ดูข้างล่าง)
1. เข้าเมนู Tools > Internet Options
2. เลือกแท๊ป Privacy แล้วกดปุ่ม Default
3. กดปุ่ม OK แล้วลองทำรายการใหม่

วิธีเปิดใช้งาน Cookie สำหรับ Firefox
1. เข้าเมนู Tools > Options...
2. เลือกไอคอน Privacy แล้วทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Accept cookies from sites
3. กดปุ่ม OK แล้วลองทำรายการใหม่

วิธีเปิดใช้งาน Cookie สำหรับ Opera
1. เข้าเมนู Tools > Prefereances...
2. เลือกแท๊ป Advanced > เลือกเมนู Cookies แล้วเลือก Accept cookies
3. กดปุ่ม OK แล้วลองทำรายการใหม่

วิธีเปิดใช้งาน Cookie สำหรับ IE8
1. เข้าเมนู Tools > Internet Options
2. เลือกแทบ Security > Trusted sites > Sites
3. เอาเครื่องหมายถูกด้านล่างออก
4. ที่ช่อง Add this website to the zone ใส่ชื่อเว็บที่ต้องการให้เปิดรับคุกกี้
   เช่น http://www.rankarthai.com หรือ http://rankarthai.com
5. จากนั้นกด Add > close > OK จากนั้นลองเข้าใหม่หรือเปิดปิดใหม่อีกครั้ง